Årets Turorientering er klar!

Når nå all annen organisert idrett og aktivitet er avlyst på grunn av Korona situasjonen, er det en glede og kunne meddele at TurOrientering er et av de få unntakene i denne sammenhengen. Folkehelseinstituttet (FHI) sier at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Vi har blitt anbefalt av Norges orienteringsforbund og iverksette og opprettholde våre tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Tur-O Konvolutter kan kjøpes på Intersport Horten Solberg Sport eller på http://turorientering.no

https://www.gjengangeren.no/vis/direkte/cjw7k61nt003x09a17ljjzmoj?mode=static


Publisert

i

av

Stikkord: